Merlinit Taşı Faydaları Genel Özellikleri

Beğendiysen Oy Ver

Yeryüzünde sayısız değerli taş bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinden çıkarılan değerli taşlar, değişik özellikler taşımaktadır. Taşları değerli kılan; nadir bulunmaları değil, insan hayatına sundukları artılardır. Kimi taşlar bedensel fayda sağlarken, kimi taşlar ise psikolojik faydalar sağlamaktadır. Ancak bazı taşlar var ki; onların işlevleri çok daha farklıdır. Bu taşlara en güzel örnek merlinit taşıdır.

Merlinit taşının kaynağı olarak Amerika New Mexico gösterilmektedir. Taş yüzyıllardır kullanılmasıyla dikkat çekmektedir. Taşı gizemli kılan nokta ise bünyesinde barındırdığı fizikötesi güçlerdir. Büyücülük işlerinin en önemli parçasını oluşturan taş, gizemli yapısı ile hem ürkütücü hem de mucizevi yapıdadır. Takı olarak kullanım alanı bulmasına karşın, kullanılması pek önerilmemektedir. Merlinit taşının, yalnızca taşlar konusunda derin bilgi birikimine sahip kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir. Manevi bakımdan çok güçlü etkileri bulunan taş, yeterli bilgiye sahip olmayan insanlar üzerinde olumsuz tesir yaratabilmektedir.

Merinit Taşının Özellikleri

Ruhani niteliklere sahip olan ve gizemli bir taştır. Merlinit ruhani özellikler bakımından değerli taşlar arasında bir numara gösterilmektedir. Sert yapılı doğal taşları başında gelen merlinitin 7 derece sertliğe sahip olmasından dolayı şekillendirilmesi zordur. Zaten şekillendirilmesi çok tercih edilmemektedir. Takı sektöründe kullanımına pek rastlanmaz. Genellikle ham halde ceviz büyüklüğünde rastgele kırılmış şekilleri bulunmaktadır. Siyah veya beyaz renklerde bulunmaktadır. Amerika’nın New Mexico kentinde çıkarılmaktadır.

Sihirli olduğuna inanılan bu taş büyücülük işlerinde ve ruhani ayinlerde kullanılmaktadır. En önemli özelliği doğaüstü nitelikler barındırmasıdır. Genellikle işlenmemiş halinin kullanılması tercih edilmektedir. Fizikötesi işlerle uğraşan ve uzmanlaşmış kişiler tarafından kullanılması önerilmektedir. Keskin etkilerinin olması, sıradan insanların bu taştan uzak durmasına neden olmuştur. Ruhani nitelikleri, taşın gizemli sayılmasını sağlamıştır.

Merlinit Taşının Faydaları

Geçmiş tarihlerde kullanıldığı bilinen merlinit taşı özellikle şamanlar, büyücüler, rahipler ve simyacılar tarafından kullanılmaktadır. Sihirli kabul edilmesinin temel nedeni insan hayatına sunmuş olduğu üstün faydalardan kaynaklanmaktadır. Özellikle ruh üzerinde derin tesir gücüne sahiptir. Doğru ve bilinçli şekilde kullanımı, insanlara ruhsal güç ve önsezi kazandırmaktadır.

Sağladığı faydalar genellikle psikolojik boyuttadır. Merlinit taşını kullanan insanların sezgisel güçleri artmaktadır. Büyücülük işlerinin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Manevi bilginin yanı sıra farkındalık ve etkili iletişim gücü vermektedir. İnsan hayatının manevi yönden düzene sokulmasını sağlamaktadır. Barındırdığı güç, tasavvuf temelinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Ruh ve beden arası uyuşmazlıkların ve ikiliklerin çözümünü kolaylaştırmaktadır. Kişilerin çakralarının açılmasını sağlayarak, içsel güzelliklere yönlendirir. Mutluluk farkına varılmasında oldukça etkilidir. Kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlara çözüm bulmayı sağlar ve manevi yaraları onarır.

Büyücülükte Merlinit Taşı

Merlinit taşı, insanlık tarihi boyunca var olmasına karşın gizemini koruyan nadir taşlardandır. Bilimsel olarak etkileri kanıtlanmamış olmakla birlikte, yalnızca alanında uzman kişilerce kullanılması gerekmektedir. Taşın en önemli özelliği büyücü ve medyumlar tarafından kullanılmasıdır. Taşın sıradan insanlara ağır geleceği düşünülmektedir.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan merlinit, yanlış kullanımların engellenmesi adına kolay bulunan bir taş değildir. Kötü niyetli kişiler, taşın yüksek enerjisinden olumsuz yönde faydalanmak isteyebilir. Bu nedenle, her isteyen bu taşa ulaşamamaktadır. Büyücülük ve medyum işlerinde en önemli araç ve gereçlerin başında merlinit gelmektedir. Barındırdığı ruhsal enerji yalnızca bu alanlarda kullanılmasına müsaade etmektedir.

Sezgileri Kuvvetlendiren Taş

Merlinit taşı sezgilerin kuvvetlendirilmesini sağlamakta ve psişik güçleri harekete geçirmektedir. Fal, büyü ve medyum işlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Geleceğe dair öngörü yetenekleri olan insanlar bu taş sayesinde tüm çakralarını açarak, ruhsal gülerini arttırmakta ve önsezilerde bulunmaktadır. Herkes tarafından bilinen 6. his, yalnızca bir takım insanlarda gelişmiştir. Taşın 6. hissi kuvvetlendirdiği bilinmektedir.

Yüksek enerji barındıran taş, sıradan insanlara ağır geleceği düşüncesi ile yalnızca psişik güçleri bulunan kişilere satılmaktadır. Sezgileri etkin şekilde harekete geçirdiğine inanılan merlinit, insanların enerjilerini arttırmaktadır. Bu durum yanlış kararların alınmasına neden olabilmektedir. Sonuçta bilimsel kesinlikten uzak olan bu nitelikler, asla bir insanın hayatını yönlendirmesine neden olmamalıdır.

Merlinit Taşı Nasıl Temizlenmelidir?

Yüksek enerji barındıran merlinit taşı, taşlar hakkında bilgi birikimine sahip olan ve ruhsal işlemlerle uğraşan insanlar tarafından kullanılmaktadır. Taşın, kullanım amacı bakımından diğer taşlardan çok farklı oluşu, taşa yüklenen sorumlulukları da arttırmaktadır. Bu bakımdan merlinit taşı daima yüksek enerji depolamaktadır. Bu enerjinin belirli aralıklarla boşaltılması yani merlinit taşının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Değerli taşların büyük çoğunluğu toprağa gömülerek temizlenmektedir. Merlinit taşında bu uygulama yetersiz kalmaktadır. Barındırdığı ruhani nitelikler, taşın mutlaka akan suda temizlenmesini gerekli kılmaktadır. Taş ancak su ile temas ettiğinde arınmaya başlamaktadır.

Taş sürekli kullanıldığında negatif enerji ile yüklenmektedir. Taşın bünyesine topladığı enerji yükü, kullanan insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle taşın özelliğini koruması bakımından arındırılması gerekmektedir. Merlinit taşının niteliklerini kaybetmemesi adına akan suda bekletilmesi önerilmektedir. Sürekli akan suyun altında 24 saat bekletilmesi, negatif enerjisini boşaltmasını ve taşın temizlenmesini sağlamaktadır.

Merlinit Taşını Bulmak Mümkün Mü?

Merlinit taşının çıkarıldığı bölge New Mexico ve çevresinde bu taşa ulaşmak çok zor değildir. Ancak bunun dışında merlinit taşına ulaşmak bir hayli zordur. Satın alınması için doğru adreslerin bulunması gerekmektedir. Elbette internet sitelerinde bu taştan çok fazla bulunuyor. Ancak imitasyon taşların, çeşitli işlemlere tabii tutularak orijinal gibi piyasaya sunulduğu unutulmamalıdır.

Merlinit taşı barındırdığı ruhani nitelikler bakımından yalnızca, bu işlerle ilgisi olan kişiler tarafından bulunabilmektedir. Medyumlar ve büyü işleriyle uğraşan insanlar hakiki merlinit taşının satış noktaları hakkında bilgi sahibidir. Taşların satışı noktasında net bir adres bulunmamaktadır. Ancak yalnızca değerli taşlar konusunda faaliyet gösteren firmalara başvurabilirsiniz. Firmalardan ulaşılamaması halinde ise yetkililere özel sipariş vermeyi teklif edebilirsiniz.