Azeztulit Taşı Nedir ? Azeztulit Faydaları ve Özellikleri Nelerdir ?

Beğendiysen Oy Ver

Azeztulit taşı, çok fazla bilinen bir taş değildir. Halk arasında pek bilinmemesinin nedeni dünyada tek bir madende çıkarılması ve çok değerli olmasıdır. Azeztulit taşı denilince akla ilk gelen şey meditasyondur. Ruhani özellikleriyle dikkat çeken taş, meditasyon yapan kişiler ve medyumlar tarafından kullanılmaktadır. Daha önce kullanmayan kişilerce kullanılması önerilmemektedir. Yüksek enerjisini yalnızca özel güçlere sahip olan kişiler taşıyabilmektedir.

Azeztulite ruhani taş denilmesinin temel nedeni; yüksek frekansları algılamasından kaynaklanmaktadır. Hassas titreşimlere duyarlı olan azeztulit, yüksek frekansların yeryüzüne inmesini sağlayarak, ruhsal evrime kapı aralamaktadır. Yüksek enerjili bir taştır ve bu konuda bilgisi olmayan kişilere ağır gelebilmektedir.

Azeztulit Taşının Özellikleri

Renksiz veya beyaz renkli olan azeztulit taşı, çok pahalı bir taştır. Çok nadir bulunmasından dolayı, oldukça pahalıdır. Mineral grubuna ait azeztulit taşı, en rafine taş kabul edilmektedir. Çizgili berrak ya da opak kuvars görünümündedir. Azeztulit taşının en dikkat çekici özelliği dünyada tek bir madenden çıkarılmasıdır. Yeni Çağ taşı olarak bilinen azeztulit taşının saf titreşimleri bulunmakta ve yüksek frekanslara uyum sağlamaktadır. Yüksek frekansları yeryüzüne indirdiği bilinmektedir.

Işık saçan azeztulit taşı, genellikle küçük parçalar halinde bulunmaktadır. Mineral açısından oldukça zengindir. Ruhsal evrime yardım ettiği düşünülen azeztulit, güçlü taşların başında gelmektedir. Ruhsal evrim özelliği nedeniyle genellikle meditasyonla uğraşan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Taşın artı özelliklerinin yanında, ürkücü özellikleri e bulunmaktadır. Taşıdığı ruhani niteliklere bağlı olarak herkesin kullanabileceği bir taş değildir.

Azeztulit Taşının Faydaları

Azeztulit taşı, yeryüzündeki değerli taşların en ilgi çekici olanlarının başında gelmektedir. Bu taş, yüksek frekanslara uyum sağlaması bakımından ruhani kabul edilmektedir. Fizikötesi güçlerle uğraşan kişiler, meditasyon yapanlar ve medyumlar bu taşın niteliklerinden faydalanmaktadır. Taşın bilinci açması, ruhsal dinamizmi arttırması en dikkat çekici faydalarının başında gelmektedir. Taş, dünyada nadir bulunması bakımından ve sahip olduğu güçler dolayısıyla çok değerlidir. İnsanlığa sağladığı faydalar ise genellikle ruhani nitelik taşımaktadır. Bu nedenlerden dolayı mutlaka bilinçli kişilerce kullanılması gerekmektedir. Taşın başlıca faydaları:

Kişilerin bilincini açar.
Ruhsal dinamizmi arttırır.
Odaklanma gücünü kuvvetlendirir.
Farkındalığı arttırır.
Esin taşı olarak kabul edilir.
Taç ve yüksek çakrayı açar.
Üçüncü gözü harekete geçirir.
Önemli kararlar alma konusunda yol gösterici nitelik taşır.
Ruhsal sağlığın korunmasına yardımcı olur.
Kişilerin karakter yapısı bakımından güçlü duruş sergilemelerini sağlar.
Transa geçme konusunda yardımcı olur.
Meditasyon sürecini hızlandırır.
Zihnin boşalmasına yardımcı olur.

Azeztulit taşının sağladığı bedensel faydalar ise;

Kansere iyi gelir.
Hücre sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Vücuttaki iltihapların atılmasını sağlar.
Kronik hastalıkların tedavisinde pozitif etkiler sağlar

Azeztulit Meditasyon Taşıdır

Azeztulit yüksek frekansları algılayabilmesi sebebiyle, ruhsal evrimi harekete geçirmektedir. İnsanlar üzerinde ruhsal değişimler yaşanmasına neden olduğu için meditasyon taşı olarak kullanılmaktadır. Azeztulit, diğer tüm değerli taşlardan farklıdır. Sağladığı faydalar bakımından da diğer taşlardan ayrılmaktadır. Bedensel sağlıktan ziyade, ruhsal sağlığa hitap eden azeztulit, ruhani taş kabul edilmektedir. Zaten dünyada yalnızca tek bir madenden çıkarılması bakımından oldukça değerlidir.

Derin duygulara yönelmeyi sağlayan taş, derinlik vermenin yanında ruhsal transa geçmeyi sağlamaktadır. Kişinin zihninin boşalmasını sağlayarak, transa geçmesine yardımcı olmaktadır. Meditasyon yapanların yanı sıra medyumlar tarafından da kullanılmaktadır. Odaklanılmak istenen konuya yönelmeden önce taş avuç içlerin de tutularak ovuşturulmakta ve böylelikle zihin boşatılmaktadır. Zihin boşaltıldıktan sonra da hedefte olan konuya odaklanma sağlanmaktadır.

İlk Kullanımda Opal Tercih Edilmeli

Opal olan azeztulit taşı daha az enerjiye sahiptir. Taşı kullanmaya başlamak isteyenler ilk olarak daha az enerjiye sahip olan opal çeşidini tercih etmelidir. Aksi takdirde taşın yüksek enerjisi, kişilerin bünyesine ağır gelebilir. Az enerjili opal azeztulit taşı, zihinde duraksama yaratmaktadır. Oluşan zihinsizlik durumu, yeni odak noktaları için beynin hazırlanmasını sağlamaktadır. Zihnin boşalmasının sonrasında, beden etrafında koruyucu enerji kalkanı oluşmakta ve meditasyona geçiş süreci kolaylaşmaktadır.

Meditasyona başlamadan önce taşın avuç içinde sıkıca tutulması gerekmektedir. Kişinin öncelikle sakinleşmesi ve kendisini mutlu eden şeylere odaklanması gerekmektedir. Bu esnada derin derin nefes alınmalı ve stres boşaltımı yapılmalıdır. Mutluluk ve huzur duygularının hakimiyet kurmasının sonrasında ise avuç içerisinde tutulan azeztulit taşına odaklanılarak, enerji titreşimleri hissedilmelidir. Bu sürecin devamında meditasyon evresi başlamaktadır. Taşın enerjisi meditasyon dışında günlük streslerden kurtulmak içinde kullanılmaktadır.

Başkaları İçin Olumlu Enerji Yayın

Azeztulit taşı asla bencil değildir. Taşı kullanan kişinin yanı sıra çevresi üzerinde de etkilidir. Çevresindeki insanlara pozitif enerji yaymak isteyen insanlar, azeztulit taşını kullanmalıdır. Taşı temizlemek için vakit harcamaya gerek yoktur. Sürekli enerji dolu olan azeztulit taşı, asla negatif enerji yüklenmez. Dolayısıyla temizlenmesine gerek yoktur. Taşı kullanan kişileri negatif enerji ile kötü etkileme riski de bulunmamaktadır.

Taşı kullanmadan önce duygusal temizlik yapılması gerekmektedir. Duygusal yoğunluk yaşayan kişiler, yanlış noktalara odaklanabilir. Bu nedenle kafa karışıklığının yaşanmasının engellenmesi için kişilerin net olması önemlidir. Zihin taş kullanılmadan önce hazırlanmalıdır.

Azeztulitten Önce Kullanılacak Taşlar

Azeztulit taşı enerjisi yüksek olan bir taştır. Meditasyon ve kişisel sakinlik ve rahatlama yöntemlerinde kullanılan azeztulit taşı, bazı durumlarda kişilerin bünyesine ağır gelebilmektedir. Bunun nedeni aşırı yüksek enerjisinden kaynaklanmaktadır. Taşı kullanmak isteyenlerin öncelikle ametrin ve akuamarin taşları ile hazırlık yapması gerekmektedir. bu taşlar da aynı etkilere sahiptir ancak enerjisi daha düşüktür.

Azeztulit taşından önce kullanılan ametrin ve akuamarin, kişi bedenini taş enerjisine hazırlamaktadır. Daha önce meditasyonla uğraşmayan kişilerin ise azeztulit taşını kullanmaları önerilmemektedir. Taşın yüksek enerjisi, bazı insanların bünyesine ağır gelebilmekte ve negatif etkiler yaratabilmektedir. Olumsuz sonuçlardan korunmak adına, taşın bilinç dışı kullanılmaması gerekmektedir.