30 Ünlü Türk Ressamın Manzara Resimleri

Beğendiysen Oy Ver

Türkiye de geçmişten günümüze kadar gelen birçok tarihi eser bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan tarihi eserlerin yanı sıra muhteşem doğamızı ve manzaralarımızı resmetmiş birçok ünlü ressamlarımızın tablolarında bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan 30 ünlü türk ressamın manzara resimleri ise şunlardır.

1.Hoca Ali Rıza – Çubuklu Sırtlarından Boğaz’a Bakış – Hoca Ali Rıza (1858 – 1939)

Büyük bir doğa aşığı olan Hoca Ali Rıza doğaya olan bu aşkını çubuklu sırtlarından boğaza bakış resmini çizmiştir. Resmi çizim aşamasın da sulu boya, kara kalem ve guaj kullanarak tablolar yapmaktadır. Ayrıca Hoca Ali Rıza ilk manzara resmini çizen Türk sanatçıdır.

 

2.Şeker Ahmet Paşa – Mehtapta Yelkenliler – Şeker Ahmet Paşa (1841 – 1907)

Ünlü ressamlarımızdan bir tanesi olan Şeker Ahmet Paşa çizmiş olduğu resimlerde insan sureti kullanmamaktadır. Bunun yerine ise çiçekler, karacalar, ormanlar meyveler, geyikler, koyun sürüleri ve çoban köpeklerini kullanmaktadır. Şeker Ahmet Paşa çoğunluk olarak peyzaj ve natürmort resimler yapmaktadır.

3.Osman Hamdi Bey – Manzara – Osman Hamdi Bey (1842 – 1910)

Osman Hamdi Bey diğer birçok yazarın aksine açık havada çalışmak yerine atölyede çalışmaktaydı. Bu sebepten dolayı oldukça az sayıda manzara resimleri bulunuyor. Osman Hamdi Bey manzara resimlerinden daha sık olarak ise figür resimleri bulunmaktadır. Ayrıca Osman Hamdi Bey yapmış olduğu bütün resimlerinde insanları ve hayvanları aynı tabloda resmetmektedir.

4.İbrahim Çallı – Emirgan – İbrahim Çallı (1882 – 1960)

Ülkemizde sanat tarihinde önemli bir yeri bulunan İbrahim Çallı yaşamının 4 yılını Paris’te geçirdikten sonra ülkemize geri dönmüştür. İbrahim Çallı Yapmış olduğu eserlerinde açık ve anlaşılır bir şekilde ışıklandırmalar kullanmaktadır. Bu sayede resmi bölme ve birleştirmez resme bakanların resmin açık havada yapılmış olduğu izleminin göstermektedir.

5.Nazmi Ziya – Eski Göksu – Nazmi Ziya (1881 – 1937)

Nazım Ziya 1914 yıllarında izlenimciliğin Türkiye’deki ilk temsilcilerinden bir tanesidir. Nazım ziya çoğunluk olarak manzara resimlerinde İstanbul’u ve eşsiz güzelliğini resmetmektedir. Nazım Ziya yapmış olduğu resimlerinde sıcak ve soğuk renkleri düzenli olarak bütün resimlerinde kullanmaktadır.

Ali Avni Çelebi – Peyzaj – Ali Avni Çelebi (1904 – 1993)

Ali Avni Çelebi Türk ressamlık tarihine çağdaş ve entelektüel bir devrim yapan oldukça önemli bir sanatçımızdır. Müstakillerin kurucularından birisi olan Ali Avni Çelebi ressamlık eğitimlerinin ilk iki yılını Hikmet Onat atölyesinde desen çalışmaları üzerine devam etmiş ve son iki yılını is Çallı atölyelerinde sulu boya ressamlığı üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Ali Avni Çelebi kendine has tekniği ve dünyaya olan farklı bakış açısı ile Türk resim tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır.

7.Hikmet Onat – Kurbağalıdere – Hikmet Onat (1882 – 1977)

İstanbul ve özelliklede boğaz içi ressamı olan Hikmet Onat resimlerinde sürekli olarak deniz temasını kullanmaktadır. Sanatçının çizmiş olduğu resimlerde deniz sürekli olarak sakin bir şekilde resmedilmektedir. Ünlü ressam Hikmet Onat en bilindik yönü ise bütün resimlerinde kullandığı gerçeğe bağlılığı sanatçının taviz vermediği en kuvvetli yönüdür.

8.Şeref Akdik – Saray Burnu’na Bakış – Şeref Akdik (1899 – 1972)

Ünlü ressam Şeref Akdik yapmış olduğu bütün figür resimlerinde klasik tarzda resimler yaparken, manzara resimlerinde ise bu durumun tam aksine izlenimci tarzda resimler yapmaktadır. Şeref Akdik yapmış olduğu bütün manzara resimlerinde insanların kendi iç dünyalarını yansıtmaya yönelik resimler yapmaktadır.

9.Hüseyin Avni Lifij – Çeşmeli Manzara – Hüseyin Avni Lifij (1886 – 1927)

Hüseyin Avni yapmış olduğu birçok resminde ana tema olarak insan kullanmaktadır. Ayrıca yapmış olduğu birçok eserin de fantastik, mitolojik ve alegorik çalışmaları da bulunmaktadır. Hüseyin Avni eserlerin de İstanbul’un bir çok semtinde ve sokaklarını konu edinmektedir.

10.Halil Paşa – Yalı – Halil Paşa (1857 – 1939)

Ünlü ressamımız Halil Paşa yapmış olduğu resimleri incelemeden önce iki parçaya ayrılmaktadır. Bunun sebebi ise sanatçımızın Paris’te almış eğitim süresince çizmiş olduğu resimler ve sonarsın da ülkemize döndükten sonra çizmiş olduğu resimlerdir. Ünlü sanatçımız Paris’te yapmış odluğu eldivenli kadın tablosu ile altın ödül almıştır. Ülkemize döndüğü sıralarda ise yapmış olduğu boğaz kenarın da buluna yalıları resmetmiştir.

11.Namık İsmail – Sandallı Manzara – Namık İsmail (1890 – 1935)

Namık İsmail Türk resim dünyasına yeni giriş yapan figürü kendine has kaliteli bir anlatım dili ile resmetmektedir. Namık İsmail Güçlü figür yapısı ve kaliteli bir anatomi bilgisi ile sentezlemeyi başarmıştır.

Mehmet Ruhi Arel – Manzara – Mehmet Ruhi Arel (1880 – 1931)

Ünlü ressam Ruhi Arel genel olarak resimlerinde din sel temalı, hamsi, portreler ve manzara resimleri yapmaktadır. Ayrıca Ruhi Arel’in nü resimleri de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Ruhi Arel peyzaj yapmak için ada doluyu gezmeye çıkan ilk ressamdı.

13.Ahmet Zeki Kocamemi – Peyzaj – Ahmet Zeki Kocamemi (1900 – 1959)

Ahmet Zeki Kocememi cumhuriyet zamanın da Türk resmini modernleştirme çalışmalarında öncülük yapan ressamlarımızdan bir tanesidir. Kocamemi Almanya da ve Paris’te ressamlık eğitimi almıştır. Ayrıca ünlü ressam Kocamemi yaşamış olduğu bir dönemde hayatını sürdüre bilmek amacı ile mobilyacılıkta yapmıştır.

14.Şevket Dağ – Sarayburnu’na Bakış – Şevket Dağ (1876 – 1944)

Şevket Dağ en büyük özelliklerin den bir tanesi olan mimarlık sanatının ünlü eserleri camilerimizin en büyük ressamların dan birisi olan Şevket Dağ dini ve islami olgulara aşırı düşkünlüğü ile de bilinmektedir. Bu sebepten dolayı çoğunlukla cami resimleri yapmaktadır.

15.Muhittin Sebati – Ankara’dan – Muhittin Sebati (1901 – 1932)

Ünlü ressam Muhittin Sebati ressamlık eğitimi süresince Hikmet Onat’ın ve Çallı resim atölyelerinde eğitim almıştır. Muhittin Sebati okul eğitimini bitirmesinin ardından gitmiş olduğu Paris te kübizm, fovizm sentezinin etkisi altında kalmıştır.

16.Saim Özeren – Akşam – Saim Özeren (1902 – 1964)

Saim Özeren 15 yaşında büyük bir tutku ile resim eğitimine başlamıştır. Çallı’nın ilk öğrencilerinden birisi olan Saim Özeren resim okulunda bulunan diğer öğrencilerinden yeteneği sayesinde hemen ayırt edilmektedir. Erzurum, Trabzon ve İstanbul da bir çok okulda 33 yıl resim öğretmenliği yapmıştır.

17.Hamit Görele – Boğaziçi’nden – Hamit Görele (1903 – 1980)

Sanatçı doğayı geometrik şekillerde tasvir ederek kendine has bir resim dili oluşturmaktadır. Hamit Görele birçok lirik ve romantik resimler yapmıştır. Görele yapmış olduğu peyzajları birer plastik öge olarak resmetmektedir.

18.İhsan Cemal Karapurçak – Yenişehir’de Bir Gece – İhsan Cemal Karapurçak (1898 – 1970)

İhsan Cemal Karapurçak resimlerinde kullanmış olduğu imza kadar resimlerde kullanmış olduğu mor renk ile de bilinmektedir. Türk resim sanatın da değeri yıllar sonra anlaşılan ünlü yazarımızdan bir tanesidir.

19.Cevat Erkul – İstanbul’da Kış – Cevat Erkul (1897 – 1981)

Cevat Erkul hukuk bölümün de yüksek lisans yaparken konuk öğrenci olarak gittiği Sanayi Nefise Mektebi Alis’in de devam eder. Burada Hikmet Onat atölyesinde deki resim derslerine katılarak kendisini resim alanında da geliştirmiştir.

20.Eren Eyüboğlu – Sokak – Eren Eyüboğlu (1912 – 1988)

Eren Eyüboğlu orta okul dönemin de resim sanatına ilgi duymasıyla birlikte resim dersleri almaya başlamıştır. Sanatçı resimlerin de ağırlıklı olarak cami avluları, han içleri, ağaçlı avlu­lar, İstanbul görünümleri, çeşme baş­ları ve bayram yerleri kullanmaktadır.

21.Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911 – 1973) – Tophane

Avrupa kültürünü yakından takip eden Bedri Rahmi Eyüboğlu yapmış olduğu bu eserin de İstanbul’u daha modern bir şekilde resmetmektedir.

22.Mahmut Cûda (1904 – 1987) – Sara (1929)

Ünlü ressamlarımız dan birisi olan Mahmut Cüda çok az sayıda nü çalışması olmasına rağmen yapmış olduğu bir nü çalışmasın da resmetmiş olduğu kişiye pembe bir elbise ile çizmesi olaya oldukça farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

23.Feyhaman Duran (1886 – 1970) – Celaleddin Arif Bey (1907)

Türk resim sanatı alanında manzara ve portre sanatının öncü isimlerin den bir tanesidir. Bunların yanı sıra en güzel Atatürk resimlerini de yapan kişidir.

24.Abidin Dino (1913 – 1993) – Uzun Yürüyüş (1956)

Abidin Dino resim sanatının her alanın da yapmış olduğu çalışmalarla birlikte ne kadar çağdaş ve yenilikçi bir düşünce geliştirmek için çok çaba harcadığı ve bunun üzerine birçok çalışması bulunmaktadır.

25.Avni Arbaş (1919 – 2003) – Atlı (1986)

Avni Arbaş yapmış olduğu çalışmaları ile ülkemiz tarihinde önemli bir yeri olan ünlü bir sanatçımızdır. Yapmış olduğu çalışmaların da ise doğayı tamamen kendisine özgü bir tarzla resmetmektedir.

26.İbrahim Balaban (1921 – ) – Harman (1958)

Anadolu efsanelerini ve hikayelerini konu edinerek yapmış olduğu birçok çalışması bulunmaktadır. Balaban yapmış olduğu bu çalışmalarında toplumsal ve gerçekçi konular ele almaktadır.

27.Hale Asaf (1905 – 1938) – Otoportre

Hale Asaf yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra aynı zaman da ilk Türk kadın ressamın Mihri Müşvik’in yeğeniydi.

Şeref Akdik Manzara Tablosu 1963

Dönemin ünlü ressamlarından olan Şeref Akdik yapmış olduğu manzara resimlerin de kullanmış olduğu ışıklandırma yöntemi ile resimler son derece canlı ve göz alıcı durmaktadır.

29.Naci Kalmukoğlu (1898 – 1951)

Naci Kalmukoğlu genel olarak boğaz içi ve adaları resmetmektedir. Ayrıca Naci Kalmukoğlu dönemine ait hiçbir sanat akımına bağlı olmamıştır.

30.Ruhi Arel (1880 – 1931)

Ülkemiz resim sanatı alanın da Ruhi Arel ve çalışmalarına her ne kadar çok faza yer verilmemiş olsa da ülkemiz resim sanatı alanın da oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.